SMYS Spring 2014
  U14RPGC3 O'Brien TEAM LOG IN Under 14 RPG
  April 2014
3308    Sat  Apr 5 2:30 pm  U14RPGC3 O'Brien 0-5 U14RPGW1 Benitez CBTC Upper Field
3311    Sun  Apr 13 4:00 pm  U14RPGC1 Clow 1-1 U14RPGC3 O'Brien CBTC Upper Field
3314    Sat  Apr 26 1:00 pm  U14RPGC3 O'Brien 0-0 U14RPGC2 Kelsey CBTC Upper Field
  May 2014
3325    Fri  May 2 6:00 pm  U14RPGS1 Matthias 6-1 U14RPGC3 O'Brien CRRP Field 1
3316    Sat  May 3 3:00 pm  U14RPGN2 Ayre 1-1 U14RPGC3 O'Brien Lettie Dent Field 1
3306    Sun  May 11 2:30 pm  U14RPGC3 O'Brien 1-3 U14RPGN1 Cooley CBTC Upper Field
3302    Thu  May 15 7:30 pm  U14RPGS1 Matthias 1-4 U14RPGC3 O'Brien CRRP Field 3
    Quarterfinal  
3661 QF1    Wed  May 28 6:00 pm  U14RPGC3 O'Brien 1-3 U14RPGN2 Ayre Lettie Dent Field 1
- has been rescheduled in last seven days (since Jul 4), - has been rescheduled since Mar 15  (current as of 7/11/14 2:06 pm)